ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Талант, натхнення і щоденна праця
"Слов'яночка"
вокально-хоровий ансамбль
"Чорнобривці"
фольклорний ансамбль
Малий склад ансамблю "Родослав"
сцена татарського танцю
Пленерна практика
студенти спеціалізації "Декоративно-прикладне мистецтво"
Народний ансамбль пісні і танцю «Сузір’я»
Вокальний ансамбль «Anima»
Хореографічний ансамбль «Родослав»
Основний склад оркестру народних інструментів
Акомпануюча група народного ансамблю «Сузір’я»
Ансамбль народних інструментів
Ансамбль бандуристів
Джаз-бенд училища
Естрадно-симфонічний оркестр
free accordion menu module

Кориснi посилання

Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія

(базуються на Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. №1556-VII (зі змінами та доповненнями), Статуті Обласного комунального закладу «Лозівське училище культури і мистецтв»)

 

Студенти Училища мають право на:

 • вибір форми навчання;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

 • трудову діяльність у поза навчальний час;

 • додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу із навчанням;

 • користування навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою базою Училища;

 • участь у науково-пошукових роботах, конференціях, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-пошукової роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

 • надання пропозицій щодо умов навчання;

 • участь у об’єднаннях громадян;

 • надання пропозицій щодо обрання вибіркових навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійними програмами та робочими навчальними планами;

 • моральне та матеріальне заохочення за успіхи в навчанні та активну участь у громадській, спортивній, гуртковій, науково-пошуковій роботі;

 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

 • безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, методичних та інших підрозділів Училища;

 • канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів на рік;

 • створення фонду для студентських потреб;

 • обрання до органів самоврядування Училища;

 • академічну відпустку, поновлення і переведення у порядку, встановленому нормативними чинниками;

 • отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства України;

 • відстрочку від призову на військову службу до закінчення повного курсу навчання, але не більше як до досягнення двадцятиоднолітнього віку.

Студенти Училища, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Студенти Училища зобов’язані:

 • дотримуватися вимог законодавства України;

 • дотримуватися Статуту Училища;

 • дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку Училища;

 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;

 • дбайливо ставитися до майна Училища;

 • дотримуватися моральних, етичних норм;

 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

 • обов’язково відвідувати заняття всіх видів, вчасно інформувати керівництво Училища в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки, екзамени, виконувати контрольні роботи тощо;

 • підтримувати належний порядок в училищі, гуртожитку, прилеглих територіях;

 • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки в Училищі.