КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Талант, натхнення і щоденна праця
Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія

 

Основні завдання системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності КЗ «ЛФВКМ» ХОР.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти в Коледжі функціонує відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту» та ґрунтується на принципах викладених у національному стандарті України «Системи управління якістю» ДСТУ ISO 9001:2009 згідно з такими принципами:

        урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення якості освіти: держави, роботодавців, адміністрації, студентів, викладачів;

        компетентнісного підходу до формування мети, змісту та результатів навчання;

        провадження продуктивного навчання;

        практичної спрямованості освітнього процесу;

        сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню рівня якості освіти в коледжі;

        активної участі усіх працівників коледжу у реалізації стандартів із забезпечення якості освіти.

Система передбачає здійснення таких процедур і заходів:

        планування освітньої діяльності: розробка, затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;

        підвищення якості підготовки контингенту здобувачів фахової передвищої освіти;

        забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

        забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти;

        розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;

        забезпечення публічності інформації про діяльність коледжу;

        створення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників коледжу та здобувачів освіти.

 

Анкетування якості освітнього процесу

Результати анкетування моніторингу якості освіти 2021 рік:

Loading...